εξαπατάω

εξαπατάω
εξαπατάω / εξαπατώ (παρατατ. -ούσα), εξαπάτησα βλ. πίν. 58

Τα ρήματα της νέας ελληνικής. 2013.

Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • ἐξαπατῶ — ἐξαπατάω deceive pres imperat mp 2nd sg ἐξαπατάω deceive pres subj act 1st sg (attic epic ionic) ἐξαπατάω deceive pres ind act 1st sg (attic epic ionic) ἐξαπατάω deceive pres subj act 1st sg (attic epic doric ionic) ἐξαπατάω deceive pres ind act… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐξαπατᾶσθε — ἐξαπατάω deceive pres imperat mp 2nd pl ἐξαπατάω deceive pres subj mp 2nd pl ἐξαπατάω deceive pres ind mp 2nd pl (epic) ἐξαπατάω deceive pres subj act 2nd pl (epic) ἐξᾱπατᾶσθε , ἐξαπατάω deceive imperf ind mp 2nd pl (doric aeolic) ἐξαπατάω… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐξαπατᾶτε — ἐξαπατάω deceive pres imperat act 2nd pl ἐξαπατάω deceive pres subj act 2nd pl ἐξαπατάω deceive pres ind act 2nd pl ἐξᾱπατᾶτε , ἐξαπατάω deceive imperf ind act 2nd pl (doric aeolic) ἐξαπατάω deceive pres imperat act 2nd pl ἐξαπατάω deceive pres… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐξαπατῶμεν — ἐξαπατάω deceive pres subj act 1st pl (attic epic ionic) ἐξαπατάω deceive pres ind act 1st pl ἐξαπατάω deceive pres subj act 1st pl (attic epic doric ionic) ἐξᾱπατῶμεν , ἐξαπατάω deceive imperf ind act 1st pl (doric aeolic) ἐξαπατάω deceive pres …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐξαπατώμεθα — ἐξαπατάω deceive pres subj mp 1st pl (attic epic ionic) ἐξαπατάω deceive pres ind mp 1st pl ἐξαπατάω deceive pres subj mp 1st pl (attic epic doric ionic) ἐξᾱπατώμεθα , ἐξαπατάω deceive imperf ind mp 1st pl (doric aeolic) ἐξαπατάω deceive pres… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐξαπατᾷ — ἐξαπατάω deceive pres subj mp 2nd sg ἐξαπατάω deceive pres ind mp 2nd sg (epic) ἐξαπατάω deceive pres subj act 3rd sg ἐξαπατάω deceive pres ind act 3rd sg (epic) ἐξαπατάω deceive pres subj mp 2nd sg ἐξαπατάω deceive pres ind mp 2nd sg (epic doric …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐξαπατήσουσι — ἐξαπατάω deceive aor subj act 3rd pl (attic epic ionic) ἐξαπατάω deceive fut part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) ἐξαπατάω deceive fut ind act 3rd pl (attic epic doric ionic) ἐξαπατάω deceive aor subj act 3rd pl (attic epic ionic)… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐξαπατήσουσιν — ἐξαπατάω deceive aor subj act 3rd pl (attic epic ionic) ἐξαπατάω deceive fut part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) ἐξαπατάω deceive fut ind act 3rd pl (attic epic doric ionic) ἐξαπατάω deceive aor subj act 3rd pl (attic epic ionic)… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐξαπατήσω — ἐξαπατάω deceive aor subj act 1st sg (attic ionic) ἐξαπατάω deceive fut ind act 1st sg (attic ionic) ἐξᾱπατήσω , ἐξαπατάω deceive aor ind mid 2nd sg (attic doric ionic aeolic) ἐξαπατάω deceive aor subj act 1st sg (attic ionic) ἐξαπατάω deceive… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐξαπατῶσι — ἐξαπατάω deceive pres part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) ἐξαπατάω deceive pres subj act 3rd pl (attic epic ionic) ἐξαπατάω deceive pres ind act 3rd pl (attic epic doric ionic) ἐξαπατάω deceive pres subj act 3rd pl (attic epic… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”